همکاری با ما

همکاری با کادر آموزشی گیتی آزمون


همکار گرامی برای استفاده از خدمات آموزشی گیتی آزمون بایستی ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و سپس از قسمت پروفایل درخواست تغییر کاربری دهید، پس از بررسی مشخصات شما توسط کارشناسان گیتی آزمون پنل مربوط به اساتید برای شما فعال خواهد گردید. امیدواریم بتوانیم در مسیر رشد دانش همکاری مطلوبی داشته باشیم.