آزمون ها گسسته - احتمال

0 رای

کد آزمون نام درس طراح آزمون تعداد سوال زمان پاسخ دهی بهای آزمون نوع آزمون
7912 گسسته و جبر و احتمال کارشناسان گیتی آزمون 8 13 دقیقه رایگان تک درس - طبقه بندی شده

  تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

  تاریخ انقضا : ندارد

  پایه تحصیلی : پیش دانشگاهی

  رشته تحصیلی : ریاضی

  موضوع : احتمال