آزمون ها تالیفی - جامع

0 رای

کد آزمون نام درس طراح آزمون تعداد سوال زمان پاسخ دهی بهای آزمون نوع آزمون
7587 زیست شناسی کارشناسان گیتی آزمون 50 36 دقیقه 10,800 تومان تک درس - جامع

  تاریخ برگزاری : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

  تاریخ انقضا : ندارد

  پایه تحصیلی : دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی

  رشته تحصیلی : تجربی

  موضوع : مولکول های زیستی، سفری به درون سلول، سفری در دنیای جانداران، گوارش، تبادل گازها، گردش مواد، تنظیم مواد داخلی و دفع مواد زائد، حرکت، ایمنی بدن، دستگاه عصبی، حواس، هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز، ماده‌ی ژنتیک، کروموزوم‌ها و میتوز، میوز و تولیدمثل جنسی، ژنتیک و خاستگاه آن، تولیدمثل گیاهان، رشد و نمو در گیاهان، تولیدمثل و رشد و نمو جانوران، پیدایش و گسترش زندگی، تکنولوژی زیستی، پروتئین سازی، تغییر و تحول گونه‌ها، ژنتیک جمعیت، پویای جمعیت و اجتماعات زیستی