آزمون های تیزهوشان درس ادبیات و زبان فارسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8993 ادبیات دوازدهم متوسطه ادبیات و زبان فارسی 4 تمامی رشته ها
ندارد