معرفی آزمون های آمار و مدل سازی


یکی از آسان ترین بخش های سوالات ریاضی در کنکور سراسری در هر سه رشته ی  تجربی، ریاضی و انسانی مربوط به در آمار و مدل سازی می باشد. بودجه بندی درس آمار و مدل سازی در در سه گروه آزمایشی در کنکور سال های گذشته تقریبا روند ثابتی را داشته است و هر ساله حدود دو یا سه تست از کتاب آمار و مدل سازی مطرح شده است و با توجه به آسان بودن تست های بخش آمار در کنکور سراسری به داوطلبان ریاضی و تجربی و انسانی توصیه می شود که این بخش را حتما مطالعه نمایند.

بخش های مختلف کتاب آمار و مدل سازی شامل موارد زیر است که احتمال طرح سوال از هر کدام از این بخش های وجود دارد. اندازه گیری و مدل سازی که مباحث اندازه گیری و مدل سازی ریاضی و خطای اندازه گیری را شامل میشود. جامعه و نمونه که شامل جامعه ی آماری و روش های مطالعه آمار است. متغییر های تصادفی، دسته بندی داده ها، جدول فراوانی، نمودار ها و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی تست های درس آمار و مدل سازی جزء تست های آسان درس ریاضی محسوب می شود و به داوطلبان توصیه می شود که این بخش از ریاضیات کنکور را حتما مطالعه نمایند البته بخش آمار و مدل سازی مطالب زیادی دارد اما با این حال سوالات آسانی  از آن مطرح می شود.

تعداد و انواع آزمون های موجود در سامانه  همراه با محتوا و کاربرد هر آزمون به صورت تفکیکی در پایین صفحه لیست شده است که شما می توانید با انتخاب دکمه لیست آزمون، جزئیات مربوط به آن را مشاهده نموده و آزمون دلخواه خود را انتخاب نمایید.

 


آزمون طبقه بندی شدهتعداد : 32

این دسته از آزمون ها شامل سوالاتی هستند که از فصل یا بخش مشخصی از یک درس انتخاب شده اند. کارشناسان ما این آزمون ها را به داوطلبانی توصیه می کنند که می خواهند توانمندی خود را در بخش های مختلف یک درس به صورت مجزا مورد بررسی قرار دهند و با توجه به مشاوره های هوشمند سامانه گیتی آزمون آمادگی خود را در آن بخش ارزیابی نمایند. به طور مثال آزمون های فصل دوم ریاضی هفتم که در بسته آموزشی این پایه تحصیلی قرار دارند از این نوع می باشند.آزمون جامعتعداد : 15

این مجموعه از آزمون ها شامل سوالاتی منتخب از بین چندین هزار سوال تالیفی و مسابقاتی می باشد که با در نظر گرفتن نکات آموزشی استاندارد طراحی و تنظیم شده اند. این آزمون ها شامل چند فصل یا تمامی فصول از یک کتاب درسی و یا شامل موضوعات یک درس در پایه های مختلف تحصیلی هستند، به عنوان مثال آزمون جامع دین و زندگی برای تمامی پایه های تحصیلی مرتبط با کنکور سراسری طراحی شده است که در برگیرنده تمام موضوعات این درس نیز می باشد. این گروه از آزمون ها را به داوطلبانی توصیه می کنیم که در مرحله جمع بندی دروس می باشند و می خواهند نسبت به عملکرد خود در فرآیند آزمون شناخت کامل تری پیدا کنند و سطح آمادگی خود را در یک درس به طور کامل بسنجند.