آشنایی با آزمون ها


آیا می دانید که آزمون ها در گیتی آزمون طوری طراحی شده اند که نه تنها تمام مباحث آموزشی مورد نیاز را پوشش می دهند، بلکه می توانید با استفاده از آنها تبحری پیدا کنید که در هر گونه آزمون رقابتی اعم از کنکور های سراسری و یا مسابقات علمی مختلف، بالاترین امتیاز ها را از آن خود کنید؟!

برای مشاهده محتوای آموزشی هر درس روی نام آن درس کلیک نمایید.

ادبیات و زبان فارسی

دین و زندگی

شیمی

زبان انگلیسی

عربی (اختصاصی)

فیزیک

اقتصاد

روانشناسی

فلسفه

زیست شناسی

تاریخ

ریاضی

جغرافیا

علوم اجتماعی

آمار و مدل سازی

هندسه

منطق

گسسته و جبر و احتمال

حسابان

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زمین شناسی

ادبیات و زبان فارسی (اختصاصی)

عربی (عمومی)

آمار و احتمال

علوم تجربی