آشنایی با آزمون ها


آیا می دانید که آزمون ها در گیتی آزمون طوری طراحی شده اند که نه تنها تمام مباحث آموزشی مورد نیاز را پوشش می دهند، بلکه می توانید با استفاده از آنها تبحری پیدا کنید که در هر گونه آزمون رقابتی اعم از کنکور های سراسری و یا مسابقات علمی مختلف، بالاترین امتیاز ها را از آن خود کنید؟!

برای مشاهده محتوای آموزشی هر درس روی نام آن درس کلیک نمایید.

ادبیات و زبان فارسی

دین و زندگی

شیمی

زبان انگلیسی

عربی (اختصاصی)

فیزیک

اقتصاد

روانشناسی

فلسفه

زیست شناسی

تاریخ

ریاضی

جغرافیا

علوم اجتماعی

زبان انگلیسی

آمار و مدل سازی

ریاضی عمومی یک

روش تحقیق

هندسه

منطق

گسسته و جبر و احتمال

حسابان

حساب دیفرانسیل و انتگرال

زمین شناسی

ادبیات و زبان فارسی (اختصاصی)

عربی (عمومی)

آمار و احتمال

جراحی و زنان(زنان)

حقوق بین المللی

علوم تجربی