time_manage

نحوه استفاده


نحوه استفاده از خدمات و محتوای آموزشی سامانه گیتی آزمون


  ملاحظه ی بخش درباره ما

  مطالعه ی قوانین و مقررات

  انتخاب خدمات آموزشی مورد نیاز

  ثبت نام اولیه توسط کاربر (کاربران زیر 15 سال می بایست زیر نظر سرپرست خود اقدام به ثبت نام نمایند.)

  نهایتاً پس از انتخاب محتوای آموزشی براساس جدول قیمت مندرج، کاربر به درگاه اینترنتی جهت پرداخت مبلغ هدایت خواهد شد.

  پس از واریز وجه، بخش مورد نظر طبق مدت زمان درخواست شده از طرف کاربر فعال شده و در اختیار ایشان جهت استفاده قرار خواهد گرفت.

  کاربر قادر به استفاده مکرر از مجموعه ی خریداری شده خود می باشد.

  بدیهی ست کاربر در صورت تمایل می تواند بار دیگر اقدام به تهیه محتوای آموزشی به شرح بالا نماید.

با آرزوی موفقیت