بسته آموزشی چیست ؟


گروه آموزشی سامانه گیتی آزمون با توجه به نیاز های دانش پژوهان عزیز و برای تسهیل در فرآیند شرکت در آزمون مجموعه ای از آزمون های مختلف برای بازه های زمانی متنوع در نظر گرفته اند با این مزیت که با تهیه این بسته های آموزشی علاوه بر این که امکان شرکت در آزمونهای مختلف وجود دارد تخفیف قابل ملاحظه ای نیز اعمال شده است.


چرا بهتر است بسته آموزشی تهیه شود ؟


جواب پرسش بالا را با یک مثال توضیح می دهیم، به عنوان نمونه اگر داوطلبی بسته آماده سازی کنکور (دروس عمومی) یک ماهه را تهیه کرده باشد با پرداخت 190,000 تومان می تواند در 40 عدد آزمون تک درس و 10 عدد آزمون سفارشی و 10 عدد آزمون ترکیبی جامع از بین هزاران آزمون شرکت نماید، ولی اگر بخواهد همین تعداد آزمون را به صورت تکی خریداری نماید بایستی مبلغی معادل 370,000 تومان پرداخت کند.

بنابراین با تهیه بسته آموزشی علاوه بر مناسب تر شدن هزینه ها می توانید با برنامه ریزی گروه آموزشی گیتی آزمون در مسیر موفقیت قرار بگیرید.